Kunskapsbank

Vad är OCPI?
OCPI är ett öppet standardiseringsprotokoll för elektrisk bilsparkering och laddning. Det möjliggör en enhetlig och effektiv kommunikation mellan laddstationer, bilister och laddningsleverantörer.

Hur fungerar OCPI?
OCPI använder ett Application Programming Interface (API) för att möjliggöra en enhetlig och säker kommunikation mellan olika komponenter i laddningsnätverken. Laddstationer rapporterar tillgänglighet, status och priser, medan bilister kan boka laddningstider och övervaka laddningsprocessen.

Vad är fördelarna med OCPI?
OCPI möjliggör en enhetlig och effektiv laddningsupplevelse för bilister, ökad tillgänglighet och kompatibilitet mellan laddstationer och bilmärken samt en säkrare och mer säker laddningsprocess.

Kan OCPI användas med alla typer av elbilar och laddstationer?
Ja, OCPI är designat för att vara kompatibelt med alla typer av elbilar och laddstationer, oavsett tillverkare eller modell.

Hur säker är OCPI?
OCPI har säkerhetsfunktioner som kryptering och autentisering för att säkerställa säker kommunikation mellan laddstationer och bilister.

Hur är OCPI utformat för modulär användning?
OCPI är modulärt utformat för att möjliggöra enkel integration med olika laddningslösningar och system. Det gör det möjligt för laddningsoperatörer att använda sitt befintliga system och integrera det med OCPI.

Vad är API:et i OCPI?
API:et i OCPI är ett gränssnitt som möjliggör kommunikation mellan laddstationer och bilister. Det definierar vilken information som ska utbytas och på vilket sätt.