OCPI – Open Charging Protocol Interface

OCPI är en standardiserad, säker och effektiv lösning för kommunikation mellan laddstationer och elbilar. Genom att använda OCPI, kan vi öka effektiviteten och hastigheten på laddningen och främja samarbete och samverkan mellan aktörer i branschen. Detta är ett stort steg mot en framtid där elektriska fordon bär huvudrollen.

Fördelarna med OCPI är:

  • Öppen standard: det är en öppen standard som är tillgänglig för alla aktörer i branschen.
  • Interoperabilitet: OCPI tillåter enheter från olika tillverkare att kommunicera med varandra, vilket främjar samarbete och samarbete mellan aktörer.
  • Effektivitet: OCPI förbättrar effektiviteten och hastigheten på laddningen genom standardiserad kommunikation.
  • Flexibilitet: OCPI är flexibelt och kan användas för att hantera en mängd olika laddningsscenarier, inklusive offentliga laddstationer, hemma- eller arbetsplatsladdning och laddning på resa.
  • Låg kostnad: OCPI minskar kostnaden för utveckling och implementering av laddningslösningar genom att använda en gemensam standard.